Svetopisemske urice in ura na Bledu

17.11.2017 

»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo.«

Več kot desetletje v Marijinem domu na Bledu sestre s sodelavci izvajajo svetopisemske urice, namenjene otrokom od 3 do 6 let. Urice so oblikovane za otroška srca in prilagojene otrokovim sposobnostim. Njihov koncept je z ljubeznivostjo zasnovala s. Joži Merlak, ki poudarja, da prvotni namen uric ni podajanje katehez za najmlajše, ampak je srečanje med Bogom in otrokom.

Ob poglobitvi Božje besede, ki je prilagojena cerkvenemu letu, preko pesmi, slavilne molitve, iger in ustvarjalnih delavnic otrok spoznava Boga kot Ljubezen. V njem se tako prebuja pristno veselje in čudenje, s tem pa notranje okuša Božjo navzočnost.


Družina je prva zibelka posredovanja vere. Svetopisemske urice na nek način doživlja celotna družina, saj je posredno vključena v srečanja, ki potekajo vse leto dvakrat mesečno.

Vsako začeto leto nas obogati s čim novim, tako otroke, njihove družine kot nas, ki urice pripravljamo in vodimo. Že nekaj let je med nami zorela želja, da bi mogli družinam oz. staršem, katerih otroci obiskujejo urice, omogočiti svetopisemsko uro poglabljanja ob istem odlomku Božje besede, kot ga imajo otroci. V lanskem letu se je tako izpeljalo nekaj srečanj, kjer se je izrazila želja tudi s strani staršev, da bi na tej poti lahko nadaljevali. Zato se je v letošnjem letu oblikovala svetopisemska ura za odrasle, ki je odprta tako za starše, stare starše, otrokove spremljevalce in druge.

Pri razlagi svetopisemskega odlomka odkrivamo globlji pomen besed in predvsem, kako se ta Beseda dotika našega vsakdanjega življenja. Ura je obogatena s podobami, saj je Beseda postala vidna in tako preko oči vstopa v nas skrivnost Boga.

Izkazalo, se je, da je med temi kar nekaj družin, ki s seboj pripeljejo starejšega otroka, saj mlajši obiskuje urice za najmlajše, starši pa svetopisemsko uro za odrasle. Z veseljem smo sprejeli tudi njih in pri uvodnih srečanjih so vsi otroci sodelovali skupaj tudi kot zgled mlajšim, vendar starejši otroci, tj. osnovnošolci, doživljajo Boga drugače, poleg tega pa se sistematično seznanjajo s svetopisemskimi vsebinami že pri rednem verouku. Tako je nastala še tretja svetopisemska skupinica za otroke od 7 do 10 let. Njim je omogočena predvsem molitvena izkušnja ob odlomku ter možnost pogovora o različnih verskih vsebinah, izhajajoč iz vsakdanjega življenja.

Beseda je živa, zato se lahko širi v mnoga srca in tam raste. Nas, ki smo tako ali drugače vpeti v svetopisemske urice, vodi v vsakdanjem življenju, krepi odnos z Gospom in medsebojno povezanost.

ekipa SPU


Dodaj na iGoogle Bookmark and Share na vrh  
ZAVOD DOMINIKA, Partizanska c. 6, 4260 Bled | Vse pravice pridržane © 2010 | Kolofon